Vochtproblemen

Vocht in uw kelder? Zo wordt uw kelder een leefbare ruimte

Vochtbestrijding

Weinig mensen maken gebruik van hun kelder omdat dit doorgaans een vochtige ruimte is. Maar u hoeft deze ruimte niet verloren te laten gaan. Dankzij kelderdichting krijgt u er een extra kamer bij.

Vocht in uw kelder, schade aan heel uw woning

Vocht in de kelder maakt deze ruimte vrijwel onbruikbaar. Een hoge vochtigheidsgraad kan namelijk uw immuunsysteem verzwakken en allergieën uitlokken, maar ook het materiaal dat u er opslaat en uw kelder zelf kunnen beschadigd raken. Bij optrekkend vocht kan het vocht bovendien opstijgen tot in de bovenste verdieping.

Zeg vocht in uw kelder vaarwel

Vocht in de kelder wordt veroorzaakt door grondwater, aangezien de kelder zich onder de grond bevindt. Daarom krijgt een kelder vaak te maken met opstijgend vocht, lekkages of overstromingen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw kelder, moet de oorzaak van het vochtprobleem gevonden en aangepakt worden door een expert.

Er zijn 3 manieren om vocht in uw kelder aan te pakken.

  • Afdichting: De kelder kan door middel van afdichtingmortel waterdicht gemaakt worden. Dit gebeurt in verschillende stappen. Eerst worden losse stenen verwijderd en worden gaten gedicht. Vervolgens wordt de keldermuur bepleistert. Tenslotte wordt de keldervloer afgedicht.
  • Drainage: Vocht kan in uw kelder binnendringen omdat het grondwater druk uitoefent op de wanden van de kelder. Door drainagebuizen aan te leggen, kan het water rond de kelder weggepompt worden.
  • Zinkput: Wanneer het vocht in de kelder wordt veroorzaakt door een grote hoeveelheid regenwater die niet goed afgevoerd wordt, kunt u voor een zinkput opteren. Zo kan het water via deze ondergrondse put wegstromen.

Geplaatst in:


Tags: