Lekdetectie

Wanneer vocht zich opstapelt in de muur door een lekkage, kan dat nare gevolgen hebben. Muren kunnen schimmelplekken vertonen, kamers ruiken muf en je kan zelfs last krijgen van ongedierte. Je hebt er dan ook alle belang bij om de lekkage zo snel mogelijk op te sporen en te herstellen.

Wat zijn de oorzaken van vochtlekkages?

Lekkages kunnen op een heleboel plaatsen in je woning ontstaan. De oorzaak van een lek hangt dus samen met de plaats.

In het algemeen wordt een lekkage veroorzaakt door oude, gesprongen, beschadigde of slecht gemonteerde leiding of afvoerbuis. Dat geldt zowel voor water als voor centrale verwarming. Een daklekkage kan ontstaan door versleten dakpannen. Ook ongunstige weersomstandigheden zoals fel onweer kunnen heel wat schade aanrichten.

Welke vochtlekkages onderscheiden we?

Grofweg kan je drie soorten lekkages onderscheiden: een lekkage aan het verwarmingssysteem, aan de waterleiding of aan een afvoerbuis.

1. Een lekkage aan het verwarmingssysteem

Dit types lekkages komt regelmatig voor in de muur of de vloer. Over het algemeen betreft het vaak kleine lekken in aan- of afvoerleidingen van het verwarmingssysteem.

Ze ontstaan vaak door een koppeling die lekt of een leiding met een gaatje, veroorzaakt door boorwerken.

Hoewel ze misschien onschuldig klinken, blijven dit soort lekkages vaak wel onopgemerkt. Net daardoor kunnen ze heel wat schade aanrichten.

2. Een lekkage aan een waterleiding

De waterleiding splitst op een centraal punt in jouw woning in een heleboel andere buizen. Daardoor kan een van de koppelingen soms beginnen lekken.

3. Een lekkage aan een afvoerbuis

Ook dit soort lekkages kan je zelf per ongeluk creëren door in een wand of vloer te boren. Na enkele dagen zal je zien dat er zich druppels vormen op de muur waar de afvoerbuis zich bevindt.

Hoe zelf een lekkage opsporen?

Een lekkage zelf opsporen is niet evident. Toch is het van primordiaal belang om een lek tijdig op te sporen, zodat de waterschade beperkt kan worden.

Een lek dat je niet tijdig vaststelt, kan ernstige schade aanrichten. Enkele van de meest voorkomende gevolgen zijn onder andere de negatieve invloeden op je gezondheid. Door schimmels kunnen sommigen namelijk al snel last krijgen van hun luchtwegen.

Signalen die wijzen op mogelijke lekkages zijn onder andere:

 • Vocht- en schimmelplekken: dit soort plekken verschijnen niet noodzakelijk op de plaats waar het lek zich voordoet. Waterschade kan erg snel uitbreiden over grote oppervlaktes.
 • Muffe geuren
 • Behang of schilderwerk dat loskomt of af blakert
 • Condens op de ramen
 • Ongedierte zoals pissebedden
 • Slechtwerkende isolatie: sommige isolatiematerialen zijn niet goed bestemd tegen water, waaronder glaswol. Wanneer die materialen vochtig zijn, verliezen ze hun isolatievermogen. Een plotse stijging in je energiefactuur kan hiervan een gevolg zijn.
 • Hoge waterfactuur: een lekkage zorgt voor meer waterverbruik dan normaal. Een plotse stijging in je maandelijkse factuur kan dus ook een indicatie zijn.

Hoe laat je een professionele lekkagedetectie uitvoeren?

Zelfs als je geen enkele van deze signalen opmerkt, kan er zich toch nog steeds een lekkage voordoen. Een vochtbestrijder kan jou hierbij het beste helpen. Hij kan aan de hand van speciale apparatuur lekkages opsporen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren:

 1. Via een infraroodcamera kan een expert controleren of er zich een lek voordoet aan de warmwaterleidingen. Zo’n camera detecteert de verschillen tussen warm en koud en kan doorheen muren en vloeren ‘kijken’. Er zijn dus geen breekwerken vereist. Via de camera zal de specialist de leiding volgen om te kijken waar er water uit druppelt.
 2. Een andere optie om waterlekken op te sporen is via ultrasone detectie. Hierbij worden geluidsgolven gebruikt om te detecteren waar het lekkage zich bevindt.
 3. De expert kan bovendien de relatieve vochtigheidsgraad meten in materialen om te zoeken naar de meest vochtige plaats. Een lek kenmerkt zich door een grote hoeveelheid vocht.
 4. Ten vierde kan de expert ook een druktest uitvoeren. Hierbij voert hij de druk op in de leidingen die hij daarna opnieuw naar een normaal niveau verlaagt. Indien de druk fluctueert, zit er ergens in de leiding een lek.
 5. Elektro-akoestiek is een andere methode. De specialist gaat op zoek naar ingebouwde en/of ondergrondse leidingen, die mogelijks lekkages kunnen veroorzaken.
 6. Ten slotte kan de expert gebruik maken van endoscopie. Hij steekt dan een kleine camera in de waterleidingen om zo lekken op te sporen.

Lekdetectie uitvoeren

Wanneer de een ervaren lekdetectiespecialist een lek heeft vastgesteld in jouw woning, moet die natuurlijk gedicht worden. Dat kan op verschillende manieren gebeuren en zal in grote mate afhangen van de omvang en de soort waterlek. Er zijn niet altijd breekwerken nodig, maar soms is dat de enige optie.

Wanneer je een lekkage laat herstellen, is het bovendien belangrijk om ook de vochtschade te laten opmeten. Vocht kan de muren en vloeren grondig aantasten. We raden je aan om een ervaren vochtbestrijder het lek en de vochtschade te laten herstellen. Op die manier ben je zeker dat de herstelling op een professionele manier gebeurt en definitief verleden tijd is.

Hoeveel bedraagt de kostprijs van een lekdetectie?

Lekkages leiden mogelijks helaas niet enkel tot een heleboel schade, maar ook tot een hoog kostenplaatje. Een lek laten opsporen is niet goedkoop. Een grondige inspectie van de situatie duurt al snel enkele uren.

Je kan rekenen op zo’n €300 à €500 per lekdetectie, waarbij het aantal buizen die gecontroleerd moeten worden een grote rol speelt. In de kostprijs zit de lekdetectie zelf, alsook het rapport dat je achteraf ontvangt. Je krijgt ook advies over de herstelwerken die nodig zijn. Om de beste prijs te vinden voor jouw situatie, loont het zeker de moeite om verschillende offertes te vergelijken.

Dekt de verzekering vochtschade in muren door lekkages?

Waterschade maakt onderdeel uit van je brandverzekering. Maar of de verzekering effectief een deel van jouw kostenplaatje dekt, hangt af van situatie tot situatie. Indien het waterlek zich achter de muur bevindt, komt de verzekering waarschijnlijk tussen. Bij waterschade die duidelijk zichtbaar is op de muur, kiest de verzekering er echter vaak voor om niet tussen te komen. Je kan ook altijd controleren of je in aanmerking komt voor een vochtbestrijding premie.