Huurder of eigenaar, wie lost je vochtprobleem op?

Vochtprobleem oplossen: wie is verantwoordelijk?

Stel, je hebt een vochtprobleem in je huurwoning. Wie moet hier voor de kosten opdraaien: de huurder of de verhuurder? Het antwoord op deze vraag is niet zo simpel en ligt vaak in het midden. Hier enkele tips waar je moet mee rekening houden om een geschil tussen huurder en verhuurder over je vochtprobleem op te lossen.

Vochtprobleem oplossen: wie is verantwoordelijk?

Bij een vochtprobleem in de woning stelt zich het probleem van wie ervoor verantwoordelijk is en dus voor de kosten zal moeten opdraaien. Die kunnen aanzienlijk zijn, maar helaas wel noodzakelijk. Om te kunnen vaststellen wie verantwoordelijk kan gesteld worden voor een vochtprobleem in een huurwoning en de daaruit voortvloeiende schade zal moeten worden vastgesteld worden om welk soort van vochtprobleem het precies gaat. Dit zal uiteindelijk bepalen wie de kosten zal moeten betalen.

1. Wanneer is de verhuurder verantwoordelijk?

Indien een vochtprobleem duidelijk wordt veroorzaakt door bouwkundige mankementen, dus gebreken aan de woning zelf, dan is er geen discussie. Hiertoe behoren onder meer lekkage van leidingen, doorslaand vocht, opstijgend grondvocht,… Deze kosten vallen volledig voor de rekening van de verhuurder.

2. Wanneer is de huurder verantwoordelijk?

Een heel andere situatie treedt op wanneer het vochtprobleem in een huurwoning veroorzaakt wordt door condensatie. Dit kan ietwat ingewikkelder zijn om de verantwoordelijkheid vast te stellen. Wordt vochtschade door condensatie duidelijk veroorzaakt door de nalatigheid van de huurder, dan zal hij voor de kosten moeten opdraaien.

Vaak is een vochtprobleem door condensatie te wijten aan slechte of onvoldoende ventilatie. De huurder kan hier doorgaans maar weinig tegen inbrengen omdat hij verondersteld wordt bij het begin van de woning kennis te hebben van de staat waarin deze zich bevindt. Vaak geeft de verhuurder ook schriftelijke instructies in het contract over hoe de woning op een correcte manier te verwarmen en te verluchten.

Vochtprobleem oplossen: opstijgend of doorslaand vocht?
Doorslaand of opstijgend vocht? Dan is de verhuurder verantwoordelijk?

 

Een goede communicatie tussen huurder en verhuurder

Bij elk probleem, en zeker een vochtprobleem, ligt de eerste stap erin dat huurder en verhuurder hierover op een neutrale en objectieve manier communiceren.

  • De huurder moet zeker het probleem melden van zodra hij het merkt en het niet erger laten worden. De verhuurder heeft dan de kans om snel in te grijpen en het probleem met een minimum aan kosten op te lossen voor het erger wordt. De huurder heeft trouwens sowieso de plicht om het pand waar hij woont om het met juridische termen te zeggen ‘als een goede huisvader te onderhouden’.
  • Veel problemen tussen huurder en verhuurder over de verantwoordelijkheid van hoe een vochtprobleem oplossen kunnen vermeden worden door een goede plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract.
  • Soms vraagt een huurder wanneer grote werken moeten uitgevoerd worden die lange tijd zullen duren een tijdelijke vermindering van de huurprijs omdat hij in die periode niet ten volle van de woning kan genieten. Dit kan niet zomaar. Het is de taak van een verhuurder om ervoor te zorgen dat hij de nodige herstellingen doet, ook al brengt dit tijdelijk ongemak voor de huurder mee. Artikel 1724 van het burgerlijk wetboek bepaald in dit verband als richtlijn dat de huurprijs wanneer de herstellingen langer dan veertig dagen duren kan verminderd worden evenredig met de tijd en het gedeelte van het onroerend goed waarvan de huurder tijdelijk het genot moet derven. Maar dit is slechts een richtlijn en geen verplichting.

Het eerste advies moet steeds zijn om te praten, en pas in allerlaatste instantie indien er echt geen oplossing gevonden worden naar de rechter te stappen.

Denk je enkel je huis te moeten ventileren in de winter? Niets is minder waar. Bij hittegolven hebben we de gewoonte om onze ramen en deuren dicht te houden. Het gevolg? Een vervuilde luchtcirculatie en de vorming van schimmels.

Verder lezen

Vochtproblemen bestrijd je best zo snel mogelijk. Helaas is aan een vochtbehandeling een kostenplaatje verbonden. Premies, kortingen, offertes vergelijken,…. Wij geven je daarom 4 tips om te besparen met vochtbestrijding.

Verder lezen

Het antwoord is heel simpel: schilderen over een vochtige muur zal het vochtprobleem niet verhelpen. Gelukkig bestaan er een paar eenvoudige manieren om komaf te maken van je vochtprobleem. Lukt dit niet, schakel dan een specialist in.

Verder lezen

Een kelder als leefruimte inrichten wordt steeds populairder. Let wel op dat deze vooraf wel goed waterdicht is. Ook is het plaatsen van een ventilatiesysteem niet te verwaarlozen.

Verder lezen